บริษัท เอเจ อินเตอร์เทรด(2019) จำกัด

บริษัท เอเจ อินเตอร์เทรด(2019) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  23  ธันวาคม 2562  ทุนจดทะเบียน 1,000,000  บาท
บริษัทฯ คือ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านงานพ่นทราย ลอกสีลอกสนิม ในประเทศไทย เราเป็นผู้จำหน่ายทรายการ์เนต หินขัดและทรายขัดทุกชนิดซึ่งได้มาตรฐานสากล รวมถึงผลิตภัณฑ์ทรายพ่นชนิดต่างๆ และน้ำยาขัดเงาชิ้นงาน อีกทั้งยังรับงานสั่งผลิตเครื่องมือช่างตามจุดประสงค์ของผู้ใช้งานโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์

เป้าหมายของเรา

คือ การทำให้เป้าหมายของลูกค้าสำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ บริษัท เอเจ อินเตอร์เทรด(2019) จำกัด  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการท่านด้วยสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ได้อย่างรวดเร็ว และน่าประทับใจ บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถส่งมอบงานตรงเวลา และมีต้นทุนที่เหมาะสมตามระบบบริหารคุณภาพ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิด หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในบริษัท ฯ หรือชุมชนใกล้เคียง แม้กระทั่งการเล็งเห็นความสำคัญกับการคืนกำไรให้กับสังคมตามนโยบาย “ การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม ” (SRI : SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT) บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมทำกิจกรรมในแต่ละโอกาสกับลูกค้าของบริษัทฯ ในการสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม

คลังสินค้าของเรา

ได้เก็บรวบรวมสินค้าไว้เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างครบครัน มีการควบคุมดูแลด้วยระบบคลังสินค้าที่ทันสมัย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับตอบสนองความต้องการของท่าน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ท่านสามารถนำชิ้นงานมาทดสอบเพื่อหาชนิดและขนาดของเม็ดขัดที่เหมาะสม บริษัท เอเจ อินเตอร์เทรด(2019) จำกัด   มีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำการใช้งานของเม็ดขัดชนิดต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของท่าน ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย และทันต่อความต้องการของตลาด           

Click here to change this text